Ειδικές Προσφορές

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά εάν:

  • Ενδιαφέρεστε για μια διαμονή μεγαλύτερη των 7 ημερών
  • Ενδιαφέρεστε για 2 ή περισσότερα καταλύμματα